Βασικές αρχές κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς I: Άνωση και CAPE

Βασικές αρχές κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς I: Άνωση και CAPE
Δεκεμβριος 1, 2013: HTML και λοιπά μέσα οπτικοακουστικών μέσων σε αυτό το μάθημα είναι ενημερωμένα για όλους τους περιηγητές διαδικτύου και τις φορητές συσκευές πολυμέσων.