Βασικές αρχές κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς I: Άνωση και CAPE

Βασικές αρχές κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς I: Άνωση και CAPE
άνωση, κατακόρυφη κίνηση μεταφοράς, CAPΕ, δυνητικά διαθέσιμη ενέργεια κατακόρυφης κίνησης μεταφοράς, LI, Δείκτης Ανωμεταφοράς, DAPE, ανοδικό ρεύμα, καθοδικό ρεύμα, LFC, επίπεδο ελεύθερης κατακόρυφης κίνησης μεταφοράς, EL, επίπεδο ισορροπίας, LCL, ανυψούμενο επίπεδο συμπύκνωσης, Wmax, CIN, αναχαίτιση κατακόρυφης κίνησης μεταφοράς, ψυχρή λίμνη