Βασικές αρχές κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς I: Άνωση και CAPE

Βασικές αρχές κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς I: Άνωση και CAPE

Αυτό το μάθημα παρέχει μια σύντομη περιγραφή της δύναμης της άνωσης και του CAPE. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν την ατμοσφαιρική άνωση, την εκτίμηση της άνωσης χρησιμοποιώντας το CAPE και τον Δείκτη Ανωμεταφοράς (LI), τους παράγοντες που επηρεάζουν την άνωση, όπως η εισχώρηση ξηρών αέριων μαζών, η δημιουργία υετού, η αναχαίτιση κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς και την προέλευση των καθοδικών ρευμάτων στις καταιγίδες. Αυτό το μάθημα παραδίδει οδηγίες με ηχητική αφήγηση (προς το παρών μόνο στα αγγλικά), πλούσια γραφικά και μια εκτυπώσιμη έκδοση.